Професионална гимназия по електротехника

Ученически парламент

Училищно настоятелство

МЕДИЯ "ЕЛЕКТРИК" ТЕЛЕВИЗИЯ РАДИО ВЕСТНИК

Новини

През първия учебен срок на учебната 2018/2019 година, занятията ще се провеждат първа смяна от 7,30 часа

Откриването на учебната година ще се състои на 17.09.2018г. от 9.00ч.

Свободни работни места 1, 2, 3

Графици поправителни сесии

Заповед за заемане на свободни места за ученици за учебната 2018/2019 г:

Работно време на комисията по прием на документи - 8 - 17ч.

Заповед на директора за попълване на незаети места след  III етап на прием на ученици след завършено основно образование

Заповед на директора за организация на приема на ученици след завършено основно образование

График за:

за провеждане на изпити за определяне на срочни оценки – II срок

за провеждане на поправителни  изпити с ученици в дневна форма на обучение

за провеждане на поправителни  изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение

учебници за 2018-2019г.

30 май 2018г. Варна Лит в училище

24 май 2018г. Празнично градско шествие

22 май 2018г. Спортен празник на училището

Теоретико-практическо занятие за обучение на

учениците и персонала при терористична заплаха

15 май 2018г.

10 май 2018г. Среща на УТФ с реалния бизнес

Електронен дневник

Училище за родители

Сигнали

Виртуална библиотека

Обществен съвет

Вход учители

Приобщаващо образование

Благодарствени писма

Лични данни