Професионална гимназия по електротехника

 

 

Новини

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ГРАМОТНОСТ

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА 11 ДЕКЕМВРИ 2017Г.

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 11 ДЕКЕМВРИ 2017Г.

Международна Седмица Анти-Тормоз

Важно съобщение за ученици и родители

 

  Във връзка с Наредба за приобщаващото образование, в сила от 20.10.2017г.  правилникът за дейността на училището е променен. Промененият правилник е публикуван в рубрика За нас/ Училищни нормативни документи/ Правилник на училището. За улеснение на ученици и родителите променените текстове са в червен цвят.

Стипендии - срокове и правила за отпускане

Свободно работно място

Информация за освободени места за ученици към 2.10.2017г

Информация във връзка със самооценяване на качеството на образованието в ПГ по електротехника

Важно! Изисквания към медицинските бележки за извиняване на отсъствия на ученици

Учебните занятия през първия срок ще се провеждат

 I смяна от 7,30 часа

Учебници за 8 клас

Свободни работни места

1

2

3

Трето място в състезание "Web, Mobile, Cloud"

Участие в Дните на роботиката

Покана за заседание на Обществения съвет на училището

Благодарствено писмо във връзка с акция по кръводаряване