Професионална гимназия по електротехника

Обществен съвет

Електронен дневник

Училище за родители

Сигнали

Ученически парламент

Училищно настоятелство

МЕДИЯ "ЕЛЕКТРИК" ТЕЛЕВИЗИЯ РАДИО ВЕСТНИК

Виртуална библиотека

Приобщаващо образование

 

Новини

Национално състезание по електроника "Мога и зная как"

Разписание на учебните часове за сряда 7.02.2018г.

9 клас

12 клас

Благотворителна инициатива

Със заповед №55/29.01.2018 г. на РЗИ - Варна, за периода 30.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебният процес в училищата на територията на община Варна

 

 

Училищен кръг на Младежки ораторски форум ”Св. Климент Охридски”

Свободни места за ученици

Благотворителният коледен базар приключи със събрани средства в размер на 540 лв. Зарадвахме децата от помощното училище в с.Кривня с подаръци от дядо Коледа. Дадохме и своя принос в инициативата "Българската Коледа"

 

Благодарим на всички ученици, учители, служители и родители за добрината!

 

Благодарим на всички, включили се в акция "Жълти стотинки"! Отчет

Благодарствено писмо от Началника на РУО - Варна за блестящото представяне на наши ученици в състезанието "Дебати" - "Език и свобода"

Състезание по грамотност

Покана за заседание на обществения съвет 2017Г.

Покана за родителска среща 11.12. 2017Г.

Международна Седмица Анти-Тормоз

Важно съобщение за ученици и родители

 

  Във връзка с Наредба за приобщаващото образование, в сила от 20.10.2017г.  правилникът за дейността на училището е променен. Промененият правилник е публикуван в рубрика За нас/ Училищни нормативни документи/ Правилник на училището. За улеснение на ученици и родителите променените текстове са в червен цвят.

Стипендии - срокове и правила за отпускане

Свободно работно място

Информация за освободени места за ученици към 2.10.2017г

Информация във връзка със самооценяване на качеството на образованието в ПГ по електротехника

Важно! Изисквания към медицинските бележки за извиняване на отсъствия на ученици

Учебните занятия през първия срок ще се провеждат

 I смяна от 7,30 часа

Учебници за 8 клас

Свободни работни места

1

2

3

Трето място в състезание "Web, Mobile, Cloud"

Участие в Дните на роботиката

Благодарствено писмо във връзка с акция по кръводаряване

Благодарствен адрес от президента на Републиката

сертификат

Вход учители