Професионална гимназия по електротехника

 

Новини

Заповед стипендии

 Със заповед на директора на ПГ по електротехника 11.01.2017г. е обявен за неучебен ден.

Учебните занятия на 12 и 13.01.2017г. ще започват в 8.30ч. и ще бъдат с продължителност от 30 минути

 

Със заповед на кмета на община Варна 10 януари /вторник/ 2017г. е обявен за неучебен ден

Със заповед на кмета на община Варна 9 януари 2017г. / понеделник/ е обявен за неучебен ден