Професионална гимназия по електротехника

Ученически парламент

Училищно настоятелство

МЕДИЯ "ЕЛЕКТРИК" ТЕЛЕВИЗИЯ РАДИО ВЕСТНИК

Новини

28 октомври 2020г. Заповед на директора за организация на обучението от разстояние в електронна среда за периода 29.10.2020г. - 12.11.2020г.

 

 

28 октомври 2020г. Заслужена награда за млад и вдъхновяващ учител

 

 

12.10.2020г. Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищното образование от 18 септември 2020г., педагогическият съвет актуализира Правилника за дейността на училището. Актуализацията касае обучението от разстояние в електронна среда /Глава 13/. Актуализираният правилник е публикуван в рубрика За нас/Училищни нормативни документи.

15.09.2020г. Училищни правила за работа през учебната 2020/2021 г. в условия на Ковид - 19

10.09.2020г. Седмично разписание по класове

9.09.2020г. Свободно работно място

04.09.2020г. Учебни смени от 16 септември:

 

                   8 клас - първа смяна - 7.30 часа

 

                   9, 10, 11, 12 клас - втора смяна - 13.30 часа

04.09.2020г.      Уважаеми родители, поради продължената извънредна епидемична обстановка, обявената родителска среща за 17 септември няма да се състои. На 15 септември ще изпратим чрез вашите деца информация, свързана с учебния процес, както  и вътрешноучилищни документи, с които трябва да ви запознаем. Планираме за 29 септември да проведем онлайн родителска среща във виртуалните класни стаи, ако до тогава получим  акаунтите на учениците, за което допълнително ще ви информираме. До тогава сме на ваше разположение за въпроси на:

 

телефони: 0878 657 399;  052 745 875; 052 50 34 24 вътр. 106, 107

 

имейл: te_varna@mail.bg

 

в училище: всеки работен ден:

 до 15 септември от 8.00 ч. до 17.00ч.                     след 15 септември от 7.00 ч. до 19.00 ч.

 

Моля да следите училищния сайт, където ще публикуваме актуална информация

03.09.2020г. Инструкции за регистрация в Школо и Microsoft Teams за  ученици

 

                                  Инструкции за регистрация в Школо за родители 

03.09.2020г. Откриване на учебната година - 15 септември 2020г.:

 

                   8 клас - 9.00 часа

 

                   9, 10, 11, 12 клас - 10.00 часа

Учебници 2020-2021г.

31.08.2020г. Свободно работно място

29.08.2020г. Насоки за работа на системата училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

17.08.2020г. Свободни места за ученици в 8 клас

3.08.2020г. Свободно работно място

3.08.2020г. Свободни места за ученици в 8 клас

20.07.2020г. Свободни работни места

16.07. 2020г. Публикация във вестник "Азбуки" за ПГ по електротехника

10.07.2020г. Прием на ученици за учебната 2020/2021 година

 

Работно време на комисията: от 8.30 ч. до 17.00 ч.

 

Заповед на директора за прием на ученици на първи, втори и трети етап

 

Заповед на директора за прием на ученици след трети етап

30 юни 2020г. График за провеждане на първа поправителна сесия

15.06.2020г Възможност за запознаване на зрелостниците лично с изпитните им работи.

Заповед

8.04.2020г. Уважаеми ученици и родители,

 

от 13 април разширяваме електронното обучение с приложението Виртуална класна стая.

 

- тестване на приложението от всички ученици с класните си ръководители - 10 април - петък - 13 часа

 

- график за електронно обучение за периода 13 - 16 април

 

- график за електронно обучение от 21 април до възстановяване на присъствените учебни занятия

26.03.2020г. Уважаеми ученици и родители,

Моля споделете вашите впечатления от обучението в електронна среда чрез попълване на въпросника

 

19.03. 2020г. Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и  онлайн линия

23.03. 2020г. Съобщение от директора на училището

 

Уважаеми ученици,

 

От 23 март 2020г. понеделник дистанционното обучение продължава по нов график – седмичното разписание за втория учебен срок. Всеки ден, както до сега, учителите ще ви изпращат образователни материали и задачи за изпълнение по учебните предмети от  програмата за деня, а вие ще трябва да ги изпълнявате до 18 часа на същия ден. Пожелавам на всички да пазят здравето си и да използват рационално времето за преодоляване на пропуски в знанията  и обогатяване на  уменията и компетентностите.

 

18.03.2020г.

        Уважаеми ученици и родители,

        В условията на епидемична обстановка учителският екип прави всичко възможно образователният процес да продължи. Настоятелно моля всички ученици да участват активно в дистанционното обучение през електронната платформа Школо, а родителите да съдействат това да се случва. Използвайте и безплатния достъп до учебните ресурси, предоставени от издателствата, както и от платформата Уча.се.

       Предоставям на вашето внимание информационен материал, предоставен от министерството на здравеопазването относно превантивни мерки за недопускане разпространението на  заразата с COVID – 19.

      С директора на училището можете да се свързвате чрез електронната поща te_varna@mail.bg или на телефон 0878 657 399

 

16 март 2020г. Актуализиран график за дистанционно обучение / с предметите ФВС, Музика и Изобр.изкуство /. Всички ученици до 18 часа, всеки ден трябва да изпълнят поставените от учителите задачи за деня

Електронен дневник

Училище за родители

Сигнали

Виртуална библиотека

Обществен съвет

Вход учители

Приобщаващо образование

Благодарствени писма

Лични данни

Гордеем се ...

Индикативен списък
на услуги,
предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

Указания регистрация родител в електронен дневник

Връзка с директора на училището: e-mail: te_varna@mail.bg ; телефон: 0878 657 399

карта на сайта