Професионална гимназия по електротехника
Обява Заповед за откриване на процедура