Професионална гимназия по електротехника

4 май 2018г. На гости в телевизията

20 април 2018г. Панорама на варненските училища

17 април 2018г. Ученически дебат

Дни на професиите

Блестящо представяне на третото национално средношколско състезание в Технически университет - Варна "Енергетиката и ние"

УЧЕНИЧЕСКИ ДЕБАТ УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ“

17 април 2018г

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Достойно представяне на регионален кръг на състезание по приложна електроника

"Мога и зная как" на Николай Георгиев и Дейвид Акифов

Във връзка с влошената метереологична обстановка дните 1 и 2 март 2018г. са обявени за неучебни дни. Учебните занятия продължават на 6 март 2018г.

Заповед стипендии

 Със заповед на директора на ПГ по електротехника 11.01.2017г. е обявен за неучебен ден.

Учебните занятия на 12 и 13.01.2017г. ще започват в 8.30ч. и ще бъдат с продължителност от 30 минути

 

Със заповед на кмета на община Варна 10 януари /вторник/ 2017г. е обявен за неучебен ден

Със заповед на кмета на община Варна 9 януари 2017г. / понеделник/ е обявен за неучебен ден