Професионална гимназия по електротехника

Първият училищен звънец отново удари! С много усмивки и малко притеснение първи прага на училището прекрачиха осмокласниците!

Заповед стипендии

Гордеем се ...

Откриването на учебната година ще се състои на 17.09.2018г. от 9.00ч.

Учебници за 9 клас

 

Графици поправителни сесии

Свободни работни места 1, 2, 3

Заповед за заемане на свободни места за ученици за учебната 2018/2019 г:

Работно време на комисията по прием на документи - 8 - 17ч.

Заповед на директора за попълване на незаети места след  III етап на прием на ученици след завършено основно образование

Заповед на директора за организация на приема на ученици след завършено основно образование

График за:

за провеждане на изпити за определяне на срочни оценки – II срок

за провеждане на поправителни  изпити с ученици в дневна форма на обучение

за провеждане на поправителни  изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение

учебници за 2018-2019г.

30 май 2018г. Варна Лит в училище

24 май 2018г. Празнично градско шествие

22 май 2018г. Спортен празник на училището

Теоретико-практическо занятие за обучение на

учениците и персонала при терористична заплаха

15 май 2018г.

10 май 2018г. Среща на УТФ с реалния бизнес

4 май 2018г. На гости в телевизията

20 април 2018г. Панорама на варненските училища

17 април 2018г. Ученически дебат

Дни на професиите

Блестящо представяне на третото национално средношколско състезание в Технически университет - Варна "Енергетиката и ние"

УЧЕНИЧЕСКИ ДЕБАТ УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ“

17 април 2018г

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Достойно представяне на регионален кръг на състезание по приложна електроника

"Мога и зная как" на Николай Георгиев и Дейвид Акифов

Във връзка с влошената метереологична обстановка дните 1 и 2 март 2018г. са обявени за неучебни дни. Учебните занятия продължават на 6 март 2018г.

Заповед стипендии

 Със заповед на директора на ПГ по електротехника 11.01.2017г. е обявен за неучебен ден.

Учебните занятия на 12 и 13.01.2017г. ще започват в 8.30ч. и ще бъдат с продължителност от 30 минути

 

Със заповед на кмета на община Варна 10 януари /вторник/ 2017г. е обявен за неучебен ден

Със заповед на кмета на община Варна 9 януари 2017г. / понеделник/ е обявен за неучебен ден