Професионална гимназия по електротехника
Пояснение за подаване на оферти