Професионална гимназия по електротехника

Благодарствен адрес Велислав Георгиев

Благодарствен адрес Александър Гочев

Благодарствен адрес Кирил Киров