Професионална гимназия по електротехника

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.03.2019г.

 

Делегиран бюджет 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджта, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.12.2018г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджта, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.09.2018г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджта, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.06.2018г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.03.2018г.

 

Делегиран бюджет 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджта, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.12.2017г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 30.06.2017г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.03.2017г.

 

Делегиран бюджет 2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.12.2016г.

 

Делегиран бюджет 2016г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.12.2015г.

 

Делегиран бюджет 2015г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.12.2014г.

 

Делегиран бюджет 2014г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.12.2013г.

 

Делегиран бюджет 2013г.