Професионална гимназия по електротехника

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и

сметките за чужди средства на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към

31.03.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 26.03.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 16.01.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.09.2023 г.

Детайли бюджет 2023г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 16.01.2023г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.09.2022г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.06.2022г.

 

Делегиран бюджет 2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.03.2022г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.12.2021г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.09.2021г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.06.2021г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.03.2021г.

 

Делегиран бюджет 2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.12.2020г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.09.2020г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.06.2020г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.03.2020г.

 

Делегиран бюджет 2020г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.12.2019г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към30.09.2019г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 30.06.2019г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.03.2019г.

 

Делегиран бюджет 2019г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.12.2018г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.09.2018г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 30.06.2018г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.03.2018г.

 

Делегиран бюджет 2018г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките от Европейския съюз и сметките за чужди средства  на Професионална гимназия по електротехника гр. Варна към 31.12.2017г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 30.06.2017г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.03.2017г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.12.2015г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.12.2014г.

 

Делегиран бюджет 2014г.

Отчет за касово изпълнение на бюджетните, извънбюджетните  и валутните сметки на ПГ по електротехника към 31.12.2013г.

 

Делегиран бюджет 2013г.