Професионална гимназия по електротехника

 

Електрически инсталации

професия Електротехник

 

специалност Електрически инсталации

             трета степен на професионална квалификация

 

 

ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

            - видове електрически инсталации, проектиране и изграждане;

            - светлинни източници и осветителни тела – характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане;

            - структурно окабеляване;

            - електрически машини, апарати за управление, контрол и защита, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии;

            - електрически табла – видове, схеми за захранване, монтаж и поддържане

            - контрол и диагностика на ел. инсталации

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

           - електротехници на строителни и производствени обекти;

           - консултанти в магазини за бяла и черна техника;

           - поддръжка на ел. съоръжения в промишлени предприятия;

           - електротехник в електроснабдителни и електроразпределителни фирми;

           - ремонтни и възстановителни дейности

 

 

 

Бал за класиране след основно образование

  3 Х Информационни технологии + БЕЛ + Ф

сбор от утроената оценка по информационни технологии, оценката по български език и литература и физика от свидетелството за завършено основно образование

 

 

 

 

Учебен план