Професионална гимназия по електротехника
Защо да избера ПГ по електротехника? ЗАЩОТО: Предлага учебна среда, гарантираща качествено и иновативно обучение; Има прекрасни условия за спорт в откритите и закрити спортни игрища; Осигурява стипендии за заплащане на транспортни разходи и такса за общежитие; Стимулира постиженията на талантливите и изявените ученици; Има утвърдени правила, които се спазват от всички; Атмосферата в училище е спокойна, приятна и дружелюбна; Гласът на учениците се чува.