Професионална гимназия по електротехника

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ И

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ И ПОПРАВИТЕЛНИ

ИЗПИТИ