Професионална гимназия по електротехника

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ И

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНО

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ

 И ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ