Професионална гимназия по електротехника

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНО

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ

 И ПОПРАВИТЕЛНИ

ИЗПИТИ