Професионална гимназия по електротехника

Национално външно оценяване (НВО)

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ

ИЗПИТИ (ДЗИ)

САМОСТОЯТЕЛНО

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ

 И ПОПРАВИТЕЛНИ

ИЗПИТИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ И

ДЪРЖАВНИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНО

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ

 И ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Национално

външно оценяване (НВО)

21.09.2022г. - ЗАПОВЕД за оценяване на резултатите от обучението на учениците

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити дневна форма на обучение

м.август 2022г.

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити дневна форма на обучение

м.юли 2022г.

 

 

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити за последен гимназиален клас,

сесия август, 2021 година

 

 

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити за последен гимназиален клас,

сесия юли, 2021 година

 

 

ЗАПОВЕД