Професионална гимназия по електротехника

Компютърни мрежи

професия Техник на компютърни системи

 

специалност Компютърни мрежи

             трета степен на професионална квалификация

 

ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

           - приложни програмни продукти, процесори, памети, дънни платки и периферни устройства;

           - конфигуриране на рутери;

           - инсталиране и конфигуриране на мрежови софтуер;

           - асемблиране, диагностика, ремонт на РС и периферни устройства;

           - изграждане и поддръжка на компютърни мрежи;

           - проектиране, изграждане и тестване на  жични и безжични компютърни мрежи;

           - работа с електронно-измервателна апаратура;

           - кримпване на кабели;

           - реализиране на връзка с Интернет в реални условия

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

           - изграждане и поддръжка на компютърни  мрежи и системи;

           - системен администратор на компютърни мрежи;

           - организатор и изпълнител в ремонта и експлоатацията на компютърна техника;

           - кабелен техник;

           - техническо и програмно осигуряване на компютърни системи и мрежи