Професионална гимназия по електротехника

Политика за защита на личните данни на сайта www.pgevarna.com

Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни в ПГ по електротехника