Професионална гимназия по електротехника
 МЕРКИ за повишаване качеството на професионалното образование и обучение за периода 2017/2018 година