Професионална гимназия по електротехника

Ваканции и

неучебни дни

График

 на смените

Седмично

 разписание

График класни и

контролни работи

Родителски

срещи

Списък

с учебници

и помагала за

учебната

2019/2020

Консултации

по предмети

Консултиране

на родители

и ученици

График за

провеждане на

допълнителния

час по физическо

възпитание и спорт

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна

 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна

 

05.02.2019 г.                                    – междусрочна

 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

 

Дни за провеждане на ДИ за СПК

 

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)

28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)