Професионална гимназия по електротехника

Ваканции и

неучебни дни

График

 на смените

Седмично

 разписание

График класни и

контролни работи

Родителски

срещи

Списък

с учебници

и помагала за

учебната

2019/2020

Консултации

по предмети

Консултиране

на родители

и ученици

График за

провеждане на

допълнителния

час по физическо

възпитание и спорт