Професионална гимназия по електротехника

          ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА

                                  гр.Варна, ул.Върба №24, телефони: директор 052 745 875; администрация 052 503 424, в.106

                           e-mail: te_varna@mail.bg                  www.pgevarna.com

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

            В изпълнение на задълженията си в процеса на създаване на обществен съвет към Професионална гимназия по електротехника – Варна, отправям

 

ПОКАНА

 

за участие в среща на родителите на класа

на 1 декември 2016г. от 18 часа

в сградата на училището

с дневен ред:

 

1. Избор на двама представители  от всеки клас за участие в събрание за избор на членове на обществения съвет.

Информация за правомощията на обществения съвет  ТУК

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

 

10.11.2016г.

С уважение,

 

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника