Професионална гимназия по електротехника

Приложно програмиране

 

професия Приложен програмист

специалност Приложно програмиране

              трета степен на професионална квалификация

 

ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

 

 -компютърни системи;

-периферни устройства;

-алгоритми, структури от данни;

- модели на програмиране;

-софтуерна разработка;

-операционни системи;

- web програмиране;

-дизайн и моделиране на софтуер;

-системи за управление на бази от данни;

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 

 -Консултант, инсталиране и поддържане на софтуер;

-Техник, компютърно програмиране;

- Уебмастер;

-Администратор и мениджър на уеб сайт;

 

Учебен план