Професионална гимназия по електротехника

Приложно програмиране

професия Приложен програмист

 

специалност Приложно програмиране

 

              трета степен на професионална квалификация

 

 

 

ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

 

 

 -компютърни системи;

 

-периферни устройства;

 

-алгоритми, структури от данни;

 

- модели на програмиране;

 

-софтуерна разработка;

 

-операционни системи;

 

- web програмиране;

 

-дизайн и моделиране на софтуер;

 

-системи за управление на бази от данни;

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 

 

 

 -Консултант, инсталиране и поддържане на софтуер;

 

-Техник, компютърно програмиране;

 

- Уебмастер;

 

-Администратор и мениджър на уеб сайт;

 

Учебен план