Професионална гимназия по електротехника

3. Практически насоки за действия при инцидент