Професионална гимназия по електротехника

Промишлена електроника

професия Техник на електронна техника

 

 

 

специалност Промишлена електроника

 

 

ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

 

 

 

  - материали и градивни елементи в електрониката;

 

  - електронни елементи - принцип на действие и приложение;

 

  - технология на изработване на електронни устройства;

 

  - софтуер за електронен анализ на електронни устройства;

 

  - разпознаване и свързване на измервателна апаратура;

 

  - приложен софтуер за създаване на чертежи, схеми, печатниплатки, спецификации и електричен монтаж и демонтаж.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

 

 

 

  - изработка на електронни изделия;

 

  - ремонт на електронни устройства и възли в електронни изделия;

 

  - експлоатация и контрол на действащи електронни устройства

 

Учебен план

Учебен план