Професионална гимназия по електротехника
Протокол 1 Протокол 9
Протокол 2 Протокол 10
Протокол 3 Протокол 11
Протокол 4 Протокол 12
Протокол 5 Протокол 13
Протокол 6 Протокол 14
Протокол 7 Протокол 15
Протокол 8 Протокол 1 - 09.12.2019г.