Професионална гимназия по електротехника

Самооценка 2011-2012

Самооценка 2012-2013

Самооценка 2013-2014

Самооценка 2014-2015

Самооценка 2015-2016