Професионална гимназия по електротехника

Национален телефон за деца 116 111

Сигнали за тормоз

Сигнали за нередности

Сигнали по обхват и задържане на ученици

 

телефон 080010112

 

 

 

obhvat@mon.bg

Оценка за административно обслужване