Професионална гимназия по електротехника

Работно време на комисията за прием на ученици 8,00ч. - 17,00ч.