Професионална гимназия по електротехника

План програма

за осъществяване на взаимодействие между училищната общност и родителите

Концепция за за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

Училището кани бащата

Брошура за родители КИБЕРТОРМОЗЪТ

Училищна програма "Училище за родители"

Наръчник за родители

10 мита за "страшния" интернет

Правила за безопасност

на учениците в

компютърната мрежа

в училището и интернет

Препоръки относно

безопасно провеждане

на дистанционно

 обучение

в онлайн среда