Професионална гимназия по електротехника
номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 за контакти: s.pavlova@pgevarna.com s.korcheva@pgevarna.com n.medareva@pgevarna.com e.iliev@pgevarna.com i.panov@pgevarna.com e.nikolova@pgevarna.com j.moskova@ pgevarna.com k.dobreva@pgevarna.com m.varguleva@pgevarna.com k.kutina@pgevarna.com z.medarov@pgevarna.com k.kunchev@pgevarna.com g.stoeva@pgevarna.com m.toleva@pgevarna.com m.mihnev@pgevarna.com l.cakova@pgevarna.com p.georgieva@pgevarna.com p.petkov@pgevarna.com m.bankova@pgevarna.com k.todorova@pgevarna.com v.kaleva@pgevarna.com s.slavcheva@pgevarna.com m.stefanova@pgevarna.vom e.racheva@ pgevarna.com i.panicharova@pgevarna.com i.ivanova@pgevarna.com n.dimitrova@pgevarna.com s.atanasova@pgevarna.com s.simeonova@pgevarna.com m.kostadinova@pgevarna.com e.pehlivanova @pgevarna.com d.ianakiev@pgevarna.com p.stavrev@pgevarna.com p.stancheva@pgevarna.com t.nikolova@pgevarna.com g.petrova@pgevarna.com admin@pgevarna.com g.najdenova@pgevarna.com j.jekov@pgevarna.com m.grozdeva@pgevarna.com p.yaneva@ pgevarna.com j.totev@pgevarna.com g.dimitrova@pgevarna.com m.hristova@pgevarna.com d.nikolova@pgevarna.com s.sevastakieva@pgevarna.com l.stamov@pgevarna.com класен ръководител 11г 9г 12г 10а 9в 8в 11a 9б 10г 12а 1об 12б 10д 11в 8а 11д 9д 12в 9a 11е 10в 11б 12е 8б самост. 12д Марияна Толева Наталия Димитрова Петър Ставрев инж. Пламена Станчева инж. Мария Гроздева Галина Димитрова инж. Марияна Христова Евгени Илиев Калина Тодорова Красимира Добрева Силва Славчева инж. Галина Найденова инж. Емилия Пехливанова Жулиен Тотев Светлана Павлова Соня Корчева Елка Николова Живка Москова Мариана Въргулева инж. Кръстин Кунчев Люба Цакова Петър Петков Красимира Кутина Галина Стоева Зюмбюл Медаров Мирослав Михнев Мариана Банкова Петя Георгиева Веселина Калева инж. Милена Стефанова инж. Елена Рачева
инж. Ирина Паничарова инж. Искра Иванова Силвия Атанасова Светлана Симеонова Марияна Костадинова Димитър Янакиев инж. Татяна Николова инж. Гергана Петрова Зорница Ангелова инж. Живко Жеков инж. Павлинка Янева инж. Даниела Николова инж. Галина Севастакиева Лъчезар Стамов Иван Панов Недялка Медарева портфолиа на учители