Професионална гимназия по електротехника

 

номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45
Пенка Атанасова Соня Корчева Недялка Медарева Евгени Илиев Ралица Ботева Елка Николова Живка Москова Красимира Добрева Мариана Въргулева Татяна Стоянова Цветан Недялков инж. Кръстин Кунчев Татяна Кисьова Марияна Толева Мирослав Михнев Люба Цакова Петя Копчева Петър Петков Мариана Банкова Калина Тодорова Веселина Калева Силва Славчева инж. Милена Стефанова инж. Елена Рачева инж. Даниела Николова инж. Ирина Паничарова инж. Искра Иванова Наталия Димитрова Силвия Атанасова Светлана Симеонова Марияна Костадинова инж. Емилия Пехливанова Димитър Янакиев Петър Ставрев инж. Пламена Станчева инж. Татяна Николова инж. Гергана Петрова инж. Марияна Христова инж. Живко Жеков инж. Мария Гроздева инж. Димитър Аврамов Жулиен Тотев Галина Димитрова Лъчезар Стамов
за контакти: p.atanasova@pgevarna.com s.korcheva@pgevarna.com n.medareva@pgevarna.com e.iliev@pgevarna.com r.boteva@pgevarna.com e.nikolova@pgevarna.com j.moskova@ pgevarna.com k.dobreva@pgevarna.com m.varguleva@pgevarna.com t.stoyanova@pgevarna.com c.nedyalkov@pgevarna.com k.kunchev@pgevarna.com t.kisyova@pgevarna.com m.toleva@pgevarna.com m.mihnev@pgevarna.com l.cakova@pgevarna.com p.kopcheva@pgevarna.com p.petkov@pgevarna.com m.bankova@pgevarna.com k.todorova@pgevarna.com v.kaleva@pgevarna.com s.slavcheva@pgevarna.com m.stefanova@pgevarna.com e.racheva@ pgevarna.com d.nikolova@pgevarna.com i.panicharova@pgevarna.com i.ivanova@pgevarna.com n.dimitrova@pgevarna.com s.atanasova@pgevarna.com s.simeonova@pgevarna.com m.kostadinova@pgevarna.com e.pehlivanova @pgevarna.com d.ianakiev@pgevarna.com p.stavrev@pgevarna.com p.stancheva@pgevarna.com t.nikolova@pgevarna.com g.petrova@pgevarna.com m.hristova@pgevarna.com j.jekov@pgevarna.com m.grozdeva@pgevarna.com d.avramov@pgevarna.com j.totev@pgevarna.com g.dimitrova@pgevarna.com l.stamov@pgevarna.com класен ръководител 10г 11а 10в 9в 12a 10б 11г 8б 11б 9д 11д 12в 9а 12д 9д 12г 10д 8в 10a 12е 11в 12б 8a самост. 8г 9б