Професионална гимназия по електротехника

29.08.2014

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, ЕЛЕМЕНТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ В ПГ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ГР. ВАРНА"

Заповед за възлагане на обществена поръчка по ЗОП  Покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП Документация за участие Въпроси и отговори
Отваряне на офертите за възлагане на обществената поръчка ще се извърши на 12 септември 2014г. от 9.00 часа в Професионална гимназия по електротехника, гр.Варна, ул.Върба №24, кабинет 201
Решение на комисията Договор
Платежно нареждане

20.08.2015

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, ЕЛЕМЕНТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ В ПГ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ГР. ВАРНА"

Заповед за възлагане на обществена поръчка по ЗОП  Покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП Документация за участие Прекратяване Въпроси и отговори