Професионална гимназия по електротехника

29.06.2024 Ден на пътната безопасност

Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 2023г

план за БДП

програма за БДП