Професионална гимназия по електротехника

Годишен план на училището 2022-2023