Професионална гимназия по електротехника

Годишен план на училището 2023-2024