Професионална гимназия по електротехника

Правила  за достъп до обществена информация

Заповед за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Отчет  за достъпа до обществена информация

Протокол за достъпа до обществена информация