Професионална гимназия по електротехника

 

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити дневна форма на обучение

м.август 2022г.

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити дневна форма на обучение

м.юли 2022г.

 

 

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити за последен гимназиален клас,

сесия август, 2021 година

 

 

ГРАФИК

за провеждане на поправителни изпити за последен гимназиален клас,

сесия юли, 2021 година

 

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНО

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ

 И ПОПРАВИТЕЛНИ

ИЗПИТИ