Професионална гимназия по електротехника

Национално външно оценяване (НВО)

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ

ИЗПИТИ (ДЗИ)

САМОСТОЯТЕЛНО

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ

 И ПОПРАВИТЕЛНИ

ИЗПИТИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ И

ДЪРЖАВНИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНО

ОБУЧЕНИЕ

ПРИРАВНИТЕЛНИ

 И ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Национално

външно оценяване (НВО)

2022/2023 ЗАПОВЕД на Министъра на образованието и науката 21.09.2022г. - ЗАПОВЕД за оценяване на резултатите от обучението на учениците

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити дневна форма на обучение

м.август 2022г.

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити дневна форма на обучение

м.юли 2022г.

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за последен гимназиален клас,

сесия август, 2021 година

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за последен гимназиален клас,

сесия юли, 2021 година

2022/2023 ЗАПОВЕД