Професионална гимназия по електротехника

Вече изготвена и завършена Националната програма "Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда" 2023г. Модул 3 "Създаване на достъпна архитектурна среда" за доставка на платформено съоръжение в Професионална гимназия по електротехника, гр. Варна. Дейност V: Доставка и монтаж на платформени съоръжения/ подемни съоръжения / подемни платформи на стойност 29485 лв.

Архив