Професионална гимназия по електротехника

Електрически инсталации

Електрообзавеждане на производството

Компютърни мрежи

Системно програмиране

Промишлена електроника

Охранителна техника и системи за сигурност

Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна