Професионална гимназия по електротехника

Компютърни мрежи

Системно програмиране

Електрически инсталации

Програмиране на изкуствен интелект

Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Промишлена електроника

Електрообзавеждане на производството

Охранителна техника и системи за сигурност