Професионална гимназия по електротехника

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по електротехника - Варна за периода 2021-2025г.

План за действие и финансиране на изпълнението на стратегията за развитие на Професионална гимназия по електротехника - Варна за периода 2021 - 2023г.