Професионална гимназия по електротехника

Училищна програма за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите

Кампания

"Безопасно лято"

Брошура за родители КИБЕРТОРМОЗЪТ

Тормоз

Училището кани бащата

Наръчник за родители

Агресия, тормоз и насилие

Правила за безопасност

на учениците в

компютърната мрежа

в училището и интернет

Препоръки относно

безопасно провеждане

на дистанционно

 обучение

в онлайн среда