Професионална гимназия по електротехника

Правила за безопасност

на учениците в

компютърната мрежа

в училището и интернет

Препоръки относно

безопасно провеждане

на дистанционно

 обучение

в онлайн среда